Medveď maskot

Tomíkov medveď chodieva na detské oslavy či iné podujatia, kde sa rád odfotí s detičkami a rodičmi.

Je naozaj vysoký a keď chodí, celý sa natriasa. Deti sa ho radi dotýkajú a občas na ne prehovorí cez mikrofón. Obľúbená aktivita pre fotokútiky, prípadne doplnkový program pre rôzne typy podujatí.

Medveď maskot

Tomíkov medveď chodieva  na detské oslavy či iné podujatia, kde sa rád odfotí s detičkami a rodičmi.

Je naozaj vysoký, a keď chodí, celý sa natriasa. Deti sa ho radi dotýkajú a občas na ne prehovorí cez mikrofón. Obľúbená aktivita pre fotokútiky, prípadne doplnkový program pre rôzne typy podujatí.