Zásady ochrany súkromia

Účinné od: 01. marec 2024

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú pravidlá týkajúce sa zberu, použitia a zverejnenia vašich informácií, ktoré podnik 

Mgr. Tomáš Truchan – Show DeTom, Modra 1401/15, 90029 Nová Dedinka, Slovensko, Slovensko, e-mail: info@showdetom.sk, telefón: +421915135299 

zbiera pri používaní webovej stránky (https://www.showdetom.com/). Prístupom alebo používaním uvedenej webovej stránky súhlasíte so zberom, použitím a zverejnením vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany súkromia podľa vašeho nastavenia súborov cookies.

Tieto zásady ochrany súkromia môžeme kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upraviť a revidované zásady ochrany súkromia zverejníme na tejto webovej stránke. Revidovaná zásada bude účinná 180 dní od zverejnenia a vaše ďalšie používanie https://www.showdetom.com/ po tomto čase bude predstavovať váš súhlas s revidovanými zásadami.

Zbierané informácie
Informácie, ktoré o vás zbierame po vyplnení požadovaného súhlasu uvedenom na konci kontaktného formulára sú spísané na stránke: https://www.showdetom.com/gdpr/. Tieto údaje použijeme na nasledujúce účely:

Správa objednávok zákazníkov
Ak chceme vaše informácie použiť na iný účel, požiadame vás o súhlas a vaše informácie budeme používať len po obdržaní vášho súhlasu, ďalej iba na účel(y), pre ktoré ste udelili súhlas, tak ako nám to povoľuje zákon.

Uchovávanie vašich informácií
Vaše osobné informácie budeme uchovávať s nami po dobu 6 mesiacov po udelení súhlasu alebo tak dlho, ako ich potrebujeme na splnenie účelov, pre ktoré boli zozbierané, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia

Vaše práva
V závislosti od platného práva môžete mať právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich opravu alebo vymazanie, získať kópiu vašich osobných údajov, obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracovaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (portovanie) vašich osobných informácií inej strane, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracovanie vašich údajov, právo podať sťažnosť na štatutárny orgán a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Na uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na adresu info@showdetom.sk. Budeme odpovedať na vašu žiadosť v súlade s platným právom.

Súhlasy
Bez potrebného súhlasu na zbieranie a spracovávanie osobných údajov alebo odvolanie súhlasu so spracovaním údajov na požadované účely, nemusíte mať prístup k službám, pre ktoré boli vaše informácie žiadané. Ďalšie informácie o tom, ako používame tieto analytické technológie a vaše možnosti v súvislosti s nimi, nájdete v okne pre spracovávanie súborov cookie.

Bezpečnosť
Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá, preto používame primerané bezpečnostné opatrenia na zabránenie straty, zneužitia alebo neoprávnenej zmeny vašich informácií pod našou kontrolou.

Sťažnosti / Úrad pre ochranu údajov
Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich informácií, ktoré sú u nás uložené, môžete nás kontaktovať na adrese Mgr. Tomáš Truchan – Show DeTom, Modra 1401/15, 90029 Nová Dedinka, Slovensko, e-mail: info@showdetom.sk. Vašim požiadavkám sa budeme venovať v súlade so zákonom.

Zásady ochrany súkromia

Účinné od: 01. marec 2024

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú pravidlá týkajúce sa zberu, použitia a zverejnenia vašich informácií, ktoré podnik 

Mgr. Tomáš Truchan – Show DeTom, Modra 1401/15, 90029 Nová Dedinka, Slovensko, Slovensko, e-mail: info@showdetom.sk, telefón: +421915135299 

zbiera pri používaní webovej stránky (https://www.showdetom.com/). Prístupom alebo používaním uvedenej webovej stránky súhlasíte so zberom, použitím a zverejnením vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany súkromia podľa vašeho nastavenia súborov cookies.

Tieto zásady ochrany súkromia môžeme kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upraviť a revidované zásady ochrany súkromia zverejníme na tejto webovej stránke. Revidovaná zásada bude účinná 180 dní od zverejnenia a vaše ďalšie používanie https://www.showdetom.com/ po tomto čase bude predstavovať váš súhlas s revidovanými zásadami.

Zbierané informácie
Informácie, ktoré o vás zbierame po vyplnení požadovaného súhlasu uvedenom na konci kontaktného formulára sú spísané na stránke: https://www.showdetom.com/gdpr/. Tieto údaje použijeme na nasledujúce účely:

Správa objednávok zákazníkov
Ak chceme vaše informácie použiť na iný účel, požiadame vás o súhlas a vaše informácie budeme používať len po obdržaní vášho súhlasu, ďalej iba na účel(y), pre ktoré ste udelili súhlas, tak ako nám to povoľuje zákon.

Uchovávanie vašich informácií
Vaše osobné informácie budeme uchovávať s nami po dobu 6 mesiacov po udelení súhlasu alebo tak dlho, ako ich potrebujeme na splnenie účelov, pre ktoré boli zozbierané, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia

Vaše práva
V závislosti od platného práva môžete mať právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich opravu alebo vymazanie, získať kópiu vašich osobných údajov, obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracovaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (portovanie) vašich osobných informácií inej strane, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracovanie vašich údajov, právo podať sťažnosť na štatutárny orgán a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Na uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na adresu info@showdetom.sk. Budeme odpovedať na vašu žiadosť v súlade s platným právom.

Súhlasy
Bez potrebného súhlasu na zbieranie a spracovávanie osobných údajov alebo odvolanie súhlasu so spracovaním údajov na požadované účely, nemusíte mať prístup k službám, pre ktoré boli vaše informácie žiadané. Ďalšie informácie o tom, ako používame tieto analytické technológie a vaše možnosti v súvislosti s nimi, nájdete v okne pre spracovávanie súborov cookie.

Bezpečnosť
Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá, preto používame primerané bezpečnostné opatrenia na zabránenie straty, zneužitia alebo neoprávnenej zmeny vašich informácií pod našou kontrolou.

Sťažnosti / Úrad pre ochranu údajov
Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich informácií, ktoré sú u nás uložené, môžete nás kontaktovať na adrese Mgr. Tomáš Truchan – Show DeTom, Modra 1401/15, 90029 Nová Dedinka, Slovensko, e-mail: info@showdetom.sk. Vašim požiadavkám sa budeme venovať v súlade so zákonom.